نخبه

اندرحکایت نخبگان سیاسی بی تحلیل در بندرانزلی: از نخبه های آلزایمری تا نخودی های ناپخته


یکی از مهمترین مسایلی که همواره می تواند در پیشرفت و یا عقبگرد جوامع تأثیرگذار باشد نقش مهم خواص و قدرت تحلیل آنهاست ، خواصی که ممکن است کوچکترین تصمیمات آنها اثراتی فراگیر بر روی محیط پیرامون خود بگذارد.

شهرستان بندرانزلی هم  از این چهارچوب و معادله خارج نیست و تصمیمات نخبگان سیاسی شهرستان در شرایط مختلف اثراتی مثبت و یا منفی بر روی این شهر گذاشته اند ، تصمیماتی که ممکن است این شهر را از نظر توسعه 10سال رو به جلو ببرند و تصمیاتی که ممکن است باعث عقبگری 50 ساله شوند.

بارزترین مثال برای عدم تحلیل صحیح وقایع سیاسی و عدم سیاست گذاری مناسب برای توسعه شهرستان توسط نخبگان را می توان در انتخابات هفت اسفند ،وقایع پس از آن و وقایع پیش از آن مشاهده نمود.انتخاباتی که درسهای زیادی برای مردم انزلی و نخبگان سیاسی داشت.

در خصوص انتخابات هفت اسفند و اثرات مخرب عدم تحلیل صحیح سیاسی توسط نخبگان شهرستان می توان به نکات زیر اشاره نمود:

تردید مردم در انتخاب اصلح

ائتلاف ، اجماع ، نظر سنجی و مقبولیت کلماتی هستند که در ایام انتخابات به دفعات متعدد از زبان نخبگان سیاسی شنیده می شوند ، اما پر واضح است که هیچکدام از نخبگان سیاسی شهرستان از هیچ جناحی نتوانستند بر روی یک کاندیدای واحد به اجماع برسند که در نهایت عدم وحدت در بین خواص موجب شد تا مردم نیز در انتخاب تردید نمایند و آرا به شکل عجیب و غریبی پراکنده شود.

نخبگانی که دچار آلزایمر شده و قواعد بازی را فراموش نموده اند

یکی از اتفاقات عجیبی که موجبات ناخرسندی مردم را فراهم نموده بود حضور چهره ای شناخته شده از یک جریان سیاسی خاص در ستادهای انتخاباتی مختلف و عدم اعلام موضع گیری صریح و شفاف توسط وی بود. حرکتی عجیب که نه تنها باعث پراکندگی آراء شد بلکه ضربه ای سنگین به جناحی وارد نمود که این چهره شاخته شده به نوعی حکم سرتیم آنها را داشت.

به نظر می رسد چنین اشخاصی دچار آلزایمر شده اند و قواعد بازی از یادشان رفته است و یا منافع شخصی آنها عامل این تصمیم های اشتباه بوده است.

در بین نخبگان سیاسی شهرستان که به یکباره مانند حبابی باد کردند و دچار استبداد رای شدند نیز افرادی بودند که برای انتخاب بین دو کاندیدا مردد بودند و هر شب در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا حضور می یافتند.

نخبگانی که نخودی بودند و خودی و غیر خودی را نشناختند

نخودی  فردی است  که در آمار بازی زیاده آمده‌است و هیچ‌کس ایده‌ای ندارد که چه نقشی می‌توان به او سپرد و یا از نظرسنی از بقیه کوچک‌تر است و بازی‌کنان می‌خواهند دل‌شکستگی حاصل نشود، در نتیجه نقشی سفید(احتمالاً بیطرف) به عنوان نخودی وارد بازی می‌شود.

در شهر انزلی نیز از اینگونه نخودی های سیاسی زیاد بودند ، افرادی که در طیف خودی به آنها بازی نمی دادند و بنا بر اجبار با دشمنان سابق خود همبازی شدند هر چند که اعلام موضع آنها بی طرفی بود و به گفته خودشان هدفشان  توسعه شهر انزلی بود اما نتوانستند به درستی بی طرفی خود را به اثبات برسانند ،البته می توان این مهم را به حساب خامی و  ناپختگی آنها گذاشت.

جوانانی که زیر منافع نخبگان سیاسی لگدمال شدند

از دیگر عواملی که به منافع شهرستان بندرانزلی آسیبهای زیادی وارد نمود منفعت طلبی و حب و بغضهای شخصی بعضی از نخبگان سیاسی است که ضمن ایجاد عقبگرد در شهرستان ، جوانانی را که می توانستند این شهر را برای سالها به جلو ببرند زیر منافع خود لگد مال کردند. جوانانی که اگر به آنها فرصت داده شود بسیار بهتر و هوشمندانه تر از نخبگان فعلی فعالیت خواهند نمود.

سخن پایانی: به نظر می رسد که دیگر دوران بسیاری از نخبگان سیاسی شهر به پایان رسیده است ، چرا اشخاصی که در انتخابات مختلف امتحان خود را پس داده اند و مردم آنان را به خوبی می شاسند بازهم باید برای شهر ما تصمیم بگیرند؟ آیا وقت آن نرسیده که جوانان جویای نام و با سوادی وارد میدان شوند که بیش از هر فرد به ظاهر نخبه ای به مسایل سیاسی و اجتماعی شهر واقفند؟

تحلیل سیاسی و تصمیم گیری برای سرنوشت شهر نیازمند افرادی است که علاوه بر دلسوزی برای مردم شهرستان منفعت طلبی و وابستگی به جناح سرمایه دار را کنار گذاشته و نسبت به تمامی امور آگاهی کامل داشته باشند ، بنابراین نیاز است تا در شهرستان بندرانزلی از جوانانی بهره مند شویم که تمامی این شاخصه ها را دارند و به دفعات مختلف نیز امتحان خود را با نمرات بالا قبول شده اند.

انتخابات هفت اسفند ثابت نمود بسیاری از نخبگان سیاسی شهرستان ، علاوه بر تحلیل صحیح وقایع پیرامون خود ، حب و بغض های شخصی و منفعت طلبی را سرلوحه کار خود قرار دادند و اساسا منافع مردم و شهرستان در اولویتهای آنان قرار نداشتد.