سید ابراهیم رئیسی

این روزها بیش از هر زمان دیگری با روزهای پس از انتخابات در سال ۸۸ مقایسه می شوند، روزهایی که بخاطر توهم تقلب در اذهان بعضی خواص، کشور چنانی دچار آشوب و اغتشاش شد، که علاوه بر پسرفت های شدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دو دستگی شدید فکری در بین مردم نیز میراث همان بذر نفاقی است که خواص انقلاب بر اذهان مردم پاشیدند.

جامعه ایرانی پس از گذشت چند سال از حوادث فتنه انگیز سال ۸۸ همچنان چوب ندانم کاری برخی خواص و پیروان آنها را می خورند و در زمان های حساس عاملان فتنه همچنان به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس چمهوری اسلامی و ایجاد دو دستگی بیشتر در بین مردم هستند.

اما آن موضوعی که پیش از هر اتفاق دیگری در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به چشم میخورد، تمکین قانون از سوی نامزدهایی بود که با توجه رای بالای ۱۶ میلیون نفر توانایی ایجاد فتنه و اغتشاشی دیگر را در کشور داشتند.

سید ابراهیم رئیسی پس از تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفت: ” اینجانب نظر شورای محترم نگهبان، درباره انتخابات را فصل الخطاب می دانم و امیدوارم قوه قضائیه به تخلفات اعلامی از سوی آن شورا، به طور جدی رسیدگی کند.”

این کلام نه تنها بیانگر فصلی جدید در انقلاب اسلامی است بلکه بیانگر پیروزی و قبولی یکی از سرشناس ترین خواص کشور در امتحان الهی است، امتحانی که قبولی در آن عیار و ارزش یک شخص را بالاتر می برد.

سید ابراهیم رئیسی تنها در اسم و رسم و شهرت به ابراهیم خلیل الله (س) شباهت نداشت، او سعی کرد در شعارهای خود نیز همچون حضرت ابراهیم (س) در برداشتن موانع دین داری تلاش کند، اگر در زمان حضرت ابراهیم باید بتهای سنگی شکسته می شدند امروز بتهایی مانند فساد اقتصادی، سیاسی و … باید شکسته شود که رئیسی به خوبی اینها را فهمیده بود.

خدواند متعال در آیه ۱۲۴ سوره بقره در رابطه با افزایش مقام و جایگاه حضرت ابراهیم (س) پس از امتحانات سخت الهی می فرمایند: ” و اذابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للناس اماما قال و من ذریتى قال لا ینال عهدى الظالمین”

و چون پروردگار ابراهیم، وى را با صحنه هائى بیازمود و او بحد کامل آن امتحانات را انجام بداد، بوى گفت: من تو را امام خواهم کرد ابراهیم گفت : از ذریه ام نیز کسانى را بامامت برسان فرمود عهد من بستمگران نمى رسد.

با اندکی تفکر و درنگ پیرامون معنا و مفهوم این آیه شریفه می توان دریافت که سید ابراهیم رئیسی در سیر روند انتخابات مورد ابتلی قرار گرفت و جایگاهش همچون حضرت ابراهیم (س) در میان مردم و خدواند متعال صد چندان شد.

در پایان فراموش نکنیم که اخلاق مداری، تمکین به قانون، رعایت موازین اسلامی و عدم دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی مواردی بود سید ابراهیم رئیسی نه تنها پس از انتخابات بلکه پیش از برگزاری و در طول روند انتخابات و انجام مناظرات نیز پا بر روی تفس خود گذاشت و به آنها نپرداخت.

سید ابراهیم رئیسی همواره در سفرهای انتخاباتی اش به این نکته اشاره کرده بود؛ کسی که می خواهد رئیس جمهور شود باید پا روی هوای نفسش بگذارد، فلذا هیچگاه این جمله از خاطر هوادارانش فراموش نخواهد شد” سینه من پر از اسرار است اگر بخواهم لب به سخن بگشایم می توانم خیلی حرف ها را بزنم اما اخلاق و قانونمداری به من اجازه نمی دهد مثل دیگران باشم.

سید جعفر منصوری/کارشناس ارشد علوم سیاسی