سلطه جریان غرب گرا و شبه روشنفکر که بر هنر و سینمای کشور خیمه زده است ذهن جوانان را از اهمیت تاثیرگذاری هنر برای حفظ آرمانهای یک نظام دور ساخته است. نسل امروز به واسطه همین جریان غرب زده آوینی و کلام نقادانه اش را درک نکرده است.

کلام تیز و برنده ابراهیم حاتمی کیا یاد شهید آوینی را در دل بسیاری از دوست داران سید شهیدان اهل قلم زنده کرد.

ابراهیم حاتمی کیا سالها سربازوار در عرصه سینمای کشور دین خود را به ایران اسلامی ادا کرد اما این بار در اختتامیه جشنواره فیلم فجر در قامت یک سردار ظاهر شد و حرف از دل سربازانی زد که با وجود زحمات شبانه روزی و هنرمندانه برای حفظ آرمانهای نظام از سوی جریان پروپاگاندای غرب زده وابسته به دلارهای آمریکایی مورد تخریب و ترور شخصیت قرار می گیرند.

انقلابی بودن هزینه دارد و حاتمی کیا با در دست گرفتن آبرویش هزینه آن را پرداخت کرد حتما برای حاتمی کیا فرقی نمی کرد تا همچون ابوالقاسم طالبی هیچ بازیگری به نقش آفرینی در فیلمهای او بله نگوید و یا مانند شهید آوینی ها و زنده یاد فرج الله سلحشور ها مورد تخریب قرار بگیرد.

حاتمی کیا به وابسته بودنش به نظام اسلامی افتخار کرد و اکنون طبیعی است که وابستگان و دلباختگان فکری و مالی به غرب برای نابودی اش کمر همت ببندند اما مکر خدا بالاتر از همه مکر هاست چرا که کلام نقادانه حاتمی کیا آغازگر راهی بزرگ است تا جشنواره فجر که سالها در چنگال افراد روشنفکر نما و غرب زده قرار دارد در آینده نه چندان دور با تحولی جدی مواجه شود.

کلام حاتمی کیا صدای هزاران شهیدی بود که جان خود را برای این وطن فدا کردند و با خونهای خود شجره طیبه انقلاب را آبیاری نمودند قطعا امروز اگر شهدای دفاع مقدس حضور داشتند دوشادوش حاتمی کیا در جبهه جنگ نرم و در عرصه سینما برای حفظ آرمانهای انقلاب می جنگیدند.