چهارشنبه سفید

وابستگی جریان منحرف فکری و اخلاقی چهارشنبه سفید که در حال تلاش برای ترویج بی عفتی در کشور است و ارتباط آنها با بعضی از طیف ها و گروهای سیاسی داخلی جای بررسی و تأمل بیشتری دارد.

در ادامه  هجمه ­ی فرهنگی گسترده استکبارجهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، چندی است که هجمه های فرهنگی در  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علیه بنیان خانواده و به ویژه فرهنگ پاک ایرانی – اسلامی و خاصه مقوله حجاب و پوشش اسلامی زنان و دختران به شدّت فزونی یافته است.

آنچه مشخص است تحرکات مذبوحانه و شیطانی مذکور پس از انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری، به جهت شعارهای هنجارشکنانه­ی یکی از نامزدهای انتخاباتی و سمپات های سینه چاک جریان مذکور علیه ارزش های انقلاب اسلامی به منظور کسب آرای بیشتر و یا هر آنچه در اتاق فکر خود هدف گذاری نموده بودند حدت بیشتری پیدا نموده است. بررسی های نه چندان پیچیده دلالت بر این دارد که افراد و جریانی در خارج از کشور که به وطن فروشی، فاحشگی و روسپگیری شهره عام و خاص هستند با حمایت مالی دشمنان نظام اسلامی و از قرارمعلوم پشتیبانی فکری تلویحی بعضی از جریان های سیاسی داخل کشور با گستاخی لجام گسیخته، دامنه­ی هجوم علیه فرهنگ ایرانی- اسلامی را دو چندان نموده اند.

جریان منحرف فکری و اخلاقی مذکور که ارتباط آنها با بعضی از طیف ها و گروهای سیاسی داخلی جای بررسی و تأمل بیشتری دارد، این بار با عناوین و شعارهای عامه پسند مانند((هر چهارشنبه زن و مرد شهر را سفید و پر از صلح و دوستی می کنیم و…)) کانون خانواده به ویژه  دختران جوان را نشانه رفته اند.

این جریان اباحه گر که در خارج از کشور توسط گروهک وطن فروش و جیره خوار وهابیت صهیونی یا همان منافقین خلق پشتیبانی و حمایت شده و توسط فاحشه و روسپی خارج نشین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بسط یافته است. فاحشه­ی مذکور سابقاً حربه­ی آزادی های یواشکی برای کشف حجاب و اشاعه فحشاء بین دختران و زنان ایرانی که با بی توجهی خانواده های ایرانی و شکست مفتضحانه مواجه گردید.

رصد فضای مجازی حاکی است که جریان اباحه گر اشاره شده با هزینه گزاف و تبلیغات وسیع در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تلاش دارند تا این بار با نماد شال و پارچه دستبند سفید و شعارهای به اصطلاح صلح آمیز مبادرت به تشویق زنان و دختران به کشف حجاب نمایند، لیکن با وجود تلاش های گسترده به جهت ماهیت شنیع و خودفروشی طراح آزادی های یواشکی با استقبال چندانی حتی در بین اقشاری که قائل به موضوع حجاب اسلامی نیستند مواجه نشده است.

استفاده معنی دار از روبان و پارچه سفید در طرح  فریبنده مورد اشاره، مبین این موضوع است که طراحان چهارشنبه های سفید هدف شیطانی تر از آنچه ادعا می کنند  طراحی نموده اند. اساساً در بعضی از کشورهای غربی روبان سفید به ظاهر نشانه­ی مخالفت با اعمال خشونت علیه زنان بوده لیکن در مبنای اصلی این روبان، می تواند نماد روسپگیری و یا “بردگی سفید”۱ است.

آنچه بیش از طرح مذبوحانه و شنیع منافقین وطن فروش نگران کننده تر است، حمایت تلویحی بعضی از جریان ها و طیف های سیاسی واداده از گسترش بی حجابی در داخل کشور است. حدود دو سال پیش یکی از متولیان دولت یازدهم به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که جلسه ای برای تدوین قوانین حجاب و عفاف داشتند، خطاب می کند:”شما (مجلس) مدل کشور ترکیه و لبنان را پیاده سازی کنید مقوله حجاب را رها کنید هرکه دوست دارد حجاب داشته باشد.!۲

و یا یک سال قبل از آن همسر دبیرکل حزب منحله به اصطلاح مشارکت طی مصاحبه ای با یکی از رسانه های ضدانقلاب  با اظهار امیدواری نسبت به مقوله کشف حجاب، در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسیده بود “اساساً چنین تصور و امکانی وجود دارد که روزی در جمهوری اسلامی حجاب آزاد شود؟ با وقیحانه ترین شکل ممکن پاسخ می دهد:امروز داشتم با یکی از دوستان فعال سیاسی ام صحبت می کردم، گفت که قرار است دو سال دیگرحکمش را اعلام کنند، داشتم به او می گفتم هیچ کس در جمهوری اسلامی از فردای خود خبر ندارد. واقعا چه کسی فکرش را می کرد رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا تلفنی حرف بزند. سه ماه پیش اگر کسی این را می گفت ما می خندیدیم و می گفتیم نشدنی است. در ایران بسیاری از چیزها از جمله حجاب قانون محکمی وجود ندارد. من نمی توانم این موضوع را رد کنم. هر چیزی در جمهوری اسلامی ممکن است رخ بدهد. و در ادامه تأکید می نمایند؛ می خواهد میان زنان مسلمان ایرانی انقلاب رنگ ایجاد کند!۲

در چندساله اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به دفعات از این دست افاضات! از سوی برخی مسئولین دست چندم و بعضی از خودشیفتگان روشنفکر مآب مطرح گردیده و بیم آن می رود که خط اتاق فکر وطن فروشان خارج نشین و روسپی موصوف به طیف اصلاح طلب متصل باشد. البته رگه هایی از اشاعه بی حجابی و لاابالی گری در بعضی از تولیدات سینمایی و… در چند ساله اخیر به فور مشاهده شده که می توان از آن به عنوان یکی از حلقه های آشکار همراهی آگاهانه و یا ناآگاهانه با طراحان اشاعه بی عفتی در ایران نام برد که در این نگارش جای بحث در این حوزه نیست.

پرواضح است هرگونه بی توجهی و غفلت مراجع ذی ربط در باره طرحها و هجمه های فرهنگی دشمن نظام اسلامی برای اشاعه اباحیگری، فساد و فحشاء در سطح جامعه و به ویژه زنان و دختران می تواند لطمات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. بنابراین ضروری است که ضمن برخورد سنجیده و ارشادی با فریب خوردگان با سرپل های بسط و نشر طرحهای مزورانه دشمنان در جامعه به شدت و حدت بیشتر و بدون اغماض برخورد نمود.

منابع:

  1. روسپی گری یا فاحشه گری- محمد کاوه

۲.مجید انصاری معاون امور مجلس رئیس جمهور/ به نقل از سایت الف.

  1. زهرا اشراقی/همسر محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب منحل شده مشارکت/به نقل از پایگاه خبری صراط