امروز می خواهم از مادربزرگم برایتان بنویسم.
مادربزرگی که در تمام سالهای پس از انقلاب همواره در خط مقدم تمامی فعالیت های مردمی حضور داشته و دارد.
مادربزرگ من سواد ابتدایی دارد اما بصیریتی دارد که شاید بسیاری از مسئولین و خواص کشور آن را در وجود خود ندارند.
او به خوبی می داند که وقتی رهبر انقلاب می گوید باید قوی شویم یکی از مصادیق قوی شدن شرکت در مشارکتهای بزرگ مردمی همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات است به همین جهت همیشه در صف اول راهپیمایی ها و تجمعات در حمایت از انقلاب حضور دارد.
عکسی از حاج قاسم که در دستانش قرار دارد خود گواه این امر است که می داند دشمن ایران اسلامی از چه چیزی می ترسد و چه چیزی را نشانه گرفته است.
حضور مادربزرگ من در روزهای سرد و گرم انقلاب در خط اول حمایت از ایران اسلامی، الگویی مناسب برای آنهاست که به بهانه های مختلف در مشارکتهای بزرگ مردمی برای قوی تر شدن انقلاب حضور ندارند.
خوب است که بدانید ایشان یکبار با یک بیماری سخت مبارزه کرده و ۶ نوه و ۶ نتیجه دارد.