کالای ایرانی

حتما خاطرتان هست که با پخش سریال ستایش چه تعداد از خانواده های ایرانی نام دختران خود را ستایش گذاشتند. این مسئله نشان دهنده تاثیر عمیق رسانه ملی بر باورهای مردم است. رسانه ای که این روزها بیشتر به تریبونی برای تبلیغ نام های غیر متعارفی مانند هوم کر، سافتلن و اکتیو تبدیل شده است!


یکی از مهمترین نکات در تبلیغات کالاهای تجاری همخوانی نوع تبلیغات با نوع بافت فرهنگی مناطق توزیع آن کالاست. شرکتهای بزرگ تجاری با فهم دقیق این موضوع همواره سعی می کنند به چند زبان و شیوه مختلف و برای فرهنگ ها و کشورهای مختلف تبلیغات خود را ارائه نمایند.
سالهای نه چندان دور نیز در کشور ما نام محصولات و کالاهای تجاری همخوانی بیشتری با نوع بافت فرهنگی جامعه ایران داشتند. برای مثال از نامهایی مانند برف، گلی و سپید به نامهایی لاتین و شبه لاتین مانند سافتلن، اکتیو، پریل و امو رسیدیم.
تغییر نگرش تبلیغاتی از نامهای تجاری که همخوانی بیشتری با بافت فرهنگی و زبانی کشور داشتند به نامهایی لاتین و یا شبه لاتین بیانگر سه موضوع مهم است.

۱٫ حل شدن تجار و سرمایه داران در فرهنگ تبلیغاتی تجارت جهانی
۲٫ تاثیر فرهنگ جهانی سازی بر نگرش مردم ایران
۳٫ کالایی شدن

تجار و سرمایه داران برای فروش بیشتر محصولات خود و جمع آوری سرمایه بیشتر عموما از نامهایی استفاده می کنند که اقبال بیشتری در بین مردم دارند. البته بخشی از این موضوع از برنامه های ویژه سرمایه گذاران است اما این تغییر نگرش مردم نسبت به نامهای سنتی به دلیل تاثیرات گسترده فرهنگ جهانی سازی است.
فرایند جهانی و برنامه ریزی فرهنگی تجار برای سرمایه بیشتر مردم ایران را به یک جامعه کالایی مبدل ساخته است که با وجود انتخابهای فراوان بین نامهای سنتی و مدرن اساسا از نظر روانی نمی تواند نامهای سنتی را اعتماد کند و نامهای مدرن برای او مقبولیت بیشتری دارد.

حتما خاطرتان هست که با پخش سریال ستایش چه تعداد از خانواده های ایرانی نام دختران خود را ستایش گذاشتند. این مسئله نشان دهنده تاثیر عمیق رسانه ملی بر باورهای مردم است. رسانه ای که این روزها بیشتر به تریبونی برای تبلیغ نام های غیر متعارفی مانند هوم کر، سافتلن، اکتیو و پریل  تبدیل شده است!
در شرایطی که بسیاری از مردم دغدغه عربی زدایی از زبان فارسی را دارند؛ کمتر کسی به در خصوص استحاله در فرهنگ نامگذاری تجاری محصولات ایرانی اندیشه می کند . این موضوع در امتداد آثار منفی جهانی سازی بر جامعه ایرانی است که قطعا در آینده ای نه چندان دور بر وضعیت معیشتی کارکران ایرانی و اهمیت مردم به استفاده از کالای با کیفیت ایرانی ثاثیری منفی خواهد داشت.


http://ekht.ir/16467