در علوم انسانی یک نوع نگاه انتقادی وجود دارد که معروف است به "نقد همدلانه" و می گوید وقتی میخواهید کسی را نقد کنید تا جای ممکن خودتان را به او شبیه کنید. رفتارش، حرکاتش و تفکرش را به خوبی بشناسید. سختی های کار و عملش را در نظر بگیرید و خودتان را جای او بگذارید تا به نقد بهتری برسید.

حالا طی چند سال فعالیت در حوزه رسانه به عنوان یک اصل خبری برای خود به "گزارش همدلانه" اعتقاد دارم در این نوع گزارش باید به بعضی سوژه ها نزدیک شد با آنها رفاقت کرد و خود را چنانی جای آنها گذاشت که گویا هیچ فرقی با آنها ندارد. رفاقت با سوژه ها در حوزه خبر باعث ایجاد جذابیت های هنری و بصری خاصی در آثار خبرنگار می گردد که نمونه های آن فراوران است.


به همین دلیل من هم فوکا و پانچو پوشیدم و برای تهیه گزارش مانند صیادان دل به دریا زدم.یکی از صیادان پس از ساعتها تلاش به من گفت: وضعیت کارمان به هیچ وجه کفاف زندگی را نمی دهد ۶ ما در سال کار می کنیم اما حقوقمان به ۵ میلیون تومان هم نمی رسد‌. امروز هم که از صبح تا ظهر به اندازه یک سبد نصفه صید داشتیم. شاید به زودی بخشی از این حضور در جمع صیادان را در قالب یک گزارش مکتوب منتشر کنم.

▪️عکسهای فوق بخشی از حضور من در جمع صیادان انزلی برای تهیه یک آلبوم عکس صیادی و چند گزارش متفرقه است.